1.
Bobbink I, Pouderoijen M. De ruggengraat van het laagland. De boezem als schakel in de cultuurhistorische samenhang van het veengebied. KNOB [Internet]. 1 september 2017 [geciteerd 6 oktober 2022];116(3):123-38. Beschikbaar op: https://bulletin.knob.nl/index.php/knob/article/view/118