1.
Willemstein L. De herontdekking van de negentiende-eeuwse buitenkleuren van de vesting Naarden. KNOB [Internet]. 14 juni 2019 [geciteerd 14 augustus 2022];118(2):32-43. Beschikbaar op: https://bulletin.knob.nl/index.php/knob/article/view/165