1.
Peeters J, Fleurbaay E. 16de- en 17de-eeuwse topografische voorstellingen en het standpunt van de kunstenaar. KNOB [Internet]. 1 oktober 1989 [geciteerd 22 juli 2024];88(5):30-41. Beschikbaar op: https://bulletin.knob.nl/index.php/knob/article/view/Peeters30