1.
Smook RA. Historische continuïteit en stadsontwikkeling (bijdragen aan de KNOB-studiedag ’Holland op zijn hoogst’): Megalomanie van de kleinburgerlijkheid of losbandig conceptueel denken in de Nederlandse stedebouw. KNOB [Internet]. 1 december 1990 [geciteerd 28 mei 2024];89(6):17-8. Beschikbaar op: https://bulletin.knob.nl/index.php/knob/article/view/Smook17