1.
Rutte R, Vannieuwenhuyze B. Stadswording in de Lage Landen van de tiende tot de vijftiende eeuw. Een overzicht aan de hand van vijfhonderd jaar ruimtelijke inrichting. KNOB [Internet]. 1 september 2014 [geciteerd 30 september 2023];113(3):113-31. Beschikbaar op: https://bulletin.knob.nl/index.php/knob/article/view/43