1.
Cordfunke E, van der Borg K, Maat G. De skeletten uit het grafmonument te Rijnsburg: een hernieuwd onderzoek. KNOB [Internet]. 1 februari 1998 [geciteerd 22 juli 2024];97(1):1-14. Beschikbaar op: https://bulletin.knob.nl/index.php/knob/article/view/Cordfunke1