1.
von der Dunk TH, Schmidt FH. Petrus Camper en Jacob van Campen. Een polemiek uit 1767 met Cornelis Ploos van Amstel inzake het stadhuis van Amsterdam. KNOB [Internet]. 1 september 2001 [geciteerd 18 juni 2024];100(4-5):158-77. Beschikbaar op: https://bulletin.knob.nl/index.php/knob/article/view/vonderDunk158