1.
Rutte R, Visser K, Boerefijn W. Stadsaanleg in de late middeleeuwen. Over bouwpercelen,
 straten en standaardmaten in Elburg en enige andere steden. KNOB [Internet]. 1 september 2003 [geciteerd 28 mei 2024];102(4-5):122-37. Beschikbaar op: https://bulletin.knob.nl/index.php/knob/article/view/Rutte122