1.
van Reenen M. Daendels’ getemperde ambities. Een architectuurhistorische analyse van het ’Gouvernements Hotel’ in Weltevreden (het huidige Jakarta). KNOB [Internet]. 1 december 2005 [geciteerd 25 februari 2024];104(6):198-206. Beschikbaar op: https://bulletin.knob.nl/index.php/knob/article/view/vanReenen198