1.
Hurx M. De St.-Joriskerk in Amersfoort. Een middeleeuwse kerk voor stad en kapittel. KNOB [Internet]. 1 december 2015 [geciteerd 12 april 2024];114(4):260-2. Beschikbaar op: https://bulletin.knob.nl/index.php/knob/article/view/70