1.
Nijhuis S, Bertram C, Somer K. Voorwoord . KNOB [Internet]. 19 december 2021 [geciteerd 18 januari 2022];120(4):1-3. Beschikbaar op: https://bulletin.knob.nl/index.php/knob/article/view/727