1.
Renes H. Buitenplaatsenlandschappen in Nederland: ‘Gansche streken des lands waren bedekt met buitenhuizen’. KNOB [Internet]. 19 december 2021 [geciteerd 18 januari 2022];120(4):4-23. Beschikbaar op: https://bulletin.knob.nl/index.php/knob/article/view/728