1.
Adam B. Nederlandse houthandel op de Elbe in de zeventiende en achttiende eeuw. KNOB [Internet]. 1 september 2015 [geciteerd 5 maart 2024];114(3):144-57. Beschikbaar op: https://bulletin.knob.nl/index.php/knob/article/view/73