1.
Rutte R, van Mil Y. Stedenpatronen rondom de Noordzee van de dertiende tot en met de eenentwintigste eeuw. KNOB [Internet]. 20 september 2022 [geciteerd 19 april 2024];121(3):22-41. Beschikbaar op: https://bulletin.knob.nl/index.php/knob/article/view/758