1.
Reyniers L, Wouters I, Van de Voorde S. Van kunstobject tot bouwafval: Het stedelijk beleid rond afbraakmaterialen in Brussel (1860-1940). KNOB [Internet]. 22 maart 2024 [geciteerd 17 april 2024];123(1):18-35. Beschikbaar op: https://bulletin.knob.nl/index.php/knob/article/view/818