1.
Walda M. ’Daar het amoveren van gebouwen in deze dagen zo algemeen is’. Het stedelijk beleid inzake krimp in Hoorn en Enkhuizen in de lange achttiende eeuw. KNOB [Internet]. 1 december 2016 [geciteerd 23 februari 2024];115(4):192-211. Beschikbaar op: https://bulletin.knob.nl/index.php/knob/article/view/93