1.
van Tussenbroek G. Functie en indeling van het Amsterdamse woonhuis aan de hand van een aantal zestiende-eeuwse boedelinventarissen. KNOB [Internet]. 1 september 2016 [geciteerd 27 januari 2021];115(3):113-31. Beschikbaar op: https://bulletin.knob.nl/index.php/knob/article/view/96