Redactie

Hoofdredactie

Prof. dr. Hanneke Ronnes (Universiteit van Amsterdam/Rijksuniversiteit Groningen)

Redactie

Prof. dr. Stijn Bussels (Universiteit Leiden)
Prof. dr. ir. Rika Devos (Université Libre de Bruxelles)
Prof. dr. Merlijn Hurx (Katholieke Universiteit Leuven)
Dr. ir. Ivan Nevzgodin (TU Delft)
Dr. Aart Oxenaar (TU Delft)
Dr. Eva Röell (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/Universiteit Utrecht)
Dr. ir. Frederik Vandyck (Universiteit Antwerpen)
Dr. Kim Zweerink (MOOI Noord-Holland)

Eindredactie

Els Brinkman

Vertaling

Robyn de Jong-Dalziel

Vormgeving

Suzan Beijer | Grafisch Ontwerp

Bureau KNOB

Judith Fraune