Redactie

Hoofdredactie

Dr. Kees Somer (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Redactie

Prof. dr. ir. Rika Devos (Université Libre de Bruxelles)
Prof. dr. Merlijn Hurx (Katholieke Universiteit Leuven)
Dr. Noor Mens (Technische Universiteit Eindhoven)
Dr. Eva Röell (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/Universiteit Utrecht)
Prof. dr. Hanneke Ronnes (Universiteit van Amsterdam/Rijksuniversiteit Groningen)
Prof. dr. ir. Lara Schrijver (Universiteit Antwerpen)
Dr. ir. Frederik Vandyck (Universiteit Antwerpen)
Dr. Kim Zweerink (MOOI Noord-Holland)

Eindredactie

Els Brinkman

Vertaling

Robyn de Jong-Dalziel

Vormgeving

Suzan Beijer | Grafisch Ontwerp

Bureau KNOB

Judith Fraune