Redactie

Hoofdredactie

Dr. Kees Somer (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Redactie

Dr. Christian Bertram (Universiteit van Amsterdam)
Prof. dr. Merlijn Hurx (Katholieke Universiteit Leuven)
Dr. Noor Mens (Technische Universiteit Eindhoven)
Dr.ing. Steffen Nijhuis (Technische Universiteit Delft)
Dr. Eva Röell (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/ Universiteit Utrecht)
Prof. dr. ir. Lara Schrijver (Universiteit Antwerpen)
Dr. Kim Zweerink (MOOI Noord-Holland)

Eindredactie

Els Brinkman

Vertaling

Robyn de Jong-Dalziel

Vormgeving

Suzan Beijer | Grafisch Ontwerp

Bureau KNOB

Judith Fraune