Redactie

Hoofdredactie

Dr. Kees Somer (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Redactie

Dr. Jaap Evert Abrahamse (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
Dr. Christian Bertram (Universiteit van Amsterdam)
Dr. Merlijn Hurx (Universiteit Utrecht)
Dr. Noor Mens (Technische Universiteit Eindhoven)
Dr.ing. Steffen Nijhuis (Technische Universiteit Delft)
Dr. Eva Röell  (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
Prof. Dr. Ir. Lara Schrijver (Universiteit Antwerpen)

Eindredactie

Els Brinkman

Vertaling

Robyn de Jong-Dalziel

Vormgeving

Suzan Beijer | Grafisch Ontwerp

Bureau KNOB

Judith Fraune