Inzendingen

Ga naar inloggen of Registeer om een manuscript te kunnen inzenden.

Richtlijnen voor auteurs

Aanbieden kopij

Het Bulletin KNOB publiceert uitsluitend wetenschappelijk onderzoek dat niet eerder gepubliceerd is. Het is mogelijk een artikelvoorstel in te dienen bij de redactie van het Bulletin KNOB.

Indienen artikelvoorstel

De redactie ontvangt graag een voorstel voor een artikel in de vorm van een beknopte synopsis volgens dit format. U richt uw voorstel tot de hoofdredacteur via info@knob.nl.

Uitwerken artikel

Na goedkeuring van het voorstel nodigt de redactie de auteur uit een artikel te schrijven van maximaal 5000 woorden, exclusief noten, met tien tot vijftien afbeeldingen. Hiervoor gelden de richtlijnen voor auteurs. Het Bulletin KNOB is double-blind peer reviewed. Dit betekent dat alle artikelen worden beoordeeld door twee anonieme deskundigen (reviewers). Zij maken hun bevindingen kenbaar aan de hoofdredacteur. De redactie beslist over de plaatsing van het artikel.

Engelse vertaling online

Sinds 2019 bestaat de mogelijkheid om de goedgekeurde, definitieve Nederlandse artikelen ook in het Engels aan te bieden, voor publicatie online. Deze vertalingen dienen te voldoen aan een professionele standaard die past bij het niveau van het Bulletin. Auteurs van wie de eerste taal niet het Engels is dienen de definitieve versie van hun artikel door een native speaker Engels te laten corrigeren voordat de tekst bij de redactie wordt ingediend. Google Translate noch de grammatica / spellingcontrole van Microsoft Word volstaan voor een professionele vertaling die in het Bulletin gepubliceerd kan worden. De Engelse teksten worden rechtstreeks gekoppeld aan de jaargang en het nummer van de Nederlandse publicatie. Zij zullen enige tijd na de Nederlandse versie online verschijnen.

Informatie over voorwaarden, deadlines en mogelijkheden voor vertalingen kan worden opgevraagd via het bureau van de KNOB: info@knob.nl en (015) 278 1535.

Boekbesprekingen

Boekbesprekingen van maximaal 1500 woorden worden op verzoek van de redacteur recensies van het Bulletin KNOB geschreven en worden binnen drie maanden na ontvangst van het boek ingeleverd. Na plaatsing mag de recensent het boek houden en men heeft recht op twee overdrukken van het betreffende Bulletin. Potentiële recensenten kunnen zich met een voorstel tot het recenseren van een recent verschenen publicatie melden bij de redacteur recensies via info@knob.nl. Recensenten dienen geen zakelijk belang bij de uitgave te hebben.

Digitaal archief

Om het gepubliceerde onderzoek beschikbaar te stellen voor onderzoekers en geïnteresseerden zijn alle nummers van het Bulletin KNOB, van het eerste nummer in 1899 tot het actuele nummer, te vinden in ons digitale archief. Als de auteur zijn/haar artikel, na publicatie in het Bulletin KNOB, integraal online wil plaatsen dient de auteur de betreffende DOI (Digital Object Identifier) van het digitale archief van het Bulletin KNOB te gebruiken.

Privacy verklaring

De namen en e-mailadressen die in deze website worden opgegeven, worden uitsluitend gebruikt voor de vermelde doeleinden van dit tijdschrift en zullen niet voor andere doeleinden of aan derden ter beschikking worden gesteld.