Vorm en context

Over de rol van authenticiteit bij het waarderen van modern erfgoed

Auteurs

  • Noor Mens

DOI:

https://doi.org/10.48003/knob.119.2020.4.704

Samenvatting

Bij de waardebepaling van erfgoed speelt het begrip authenticiteit een centrale rol. Dit artikel toont aan dat dit begrip moeilijk hanteerbaar is bij jongere bouwkunst, zeker als het wordt gekoppeld aan de oorspronkelijke materialisering. Vooral als authenticiteit een voorwaarde is om een object of gebied te behouden, kan de manier waarop dit gewoonlijk wordt getoetst problemen opleveren. Anders dan men zou verwachten, is bij jonge monumenten met een moderne signatuur het behoud van de oorspronkelijke materialen problematischer dan bij oude architectuur. Dat heeft verschillende redenen.

Een ervan is de ambitie van de Moderne Beweging om gebruik te maken van experimentele bouwmethoden en nieuwe materialen. Vaak blijken die de tand des tijds niet te kunnen doorstaan. Daarnaast is het moeilijk, zo niet onmogelijk, om dergelijke experimentele materialen te behouden wanneer een gebouw moet voldoen aan hedendaagse eisen, bijvoorbeeld op het gebied van energiezuinigheid. Dat werpt de vraag op of het vervangen van authentieke bouwmaterialen bij restauraties en renovaties ten koste gaat van de erfgoedwaarden. Aan de hand van voorbeelden in Amsterdam en Rotterdam wordt aangetoond dat dit niet altijd het geval hoeft te zijn.

Referenties

L. Hendriks en J. van der Hoeve, Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek. Lezen en analyseren van cultuurhistorisch erfgoed, Amersfoort/Den Haag 2002.

J. Ruskin, The Seven Lamps of Architecture, Londen 1849, 194.

International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites (The Venice Charter 1964). IInd International Congress of Architects and Technicians of Historic Monuments, Venice, 1964. Adopted by ICOMOS in 1965.

C. van Emstede, Waardestelling in de Nederlandse monumentenzorg 1981–2009, Delft 2015, 60.

Van Emstede 2015 (noot 4), 57.

Hendriks en Van der Hoeve 2002 (noot 1).

https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/329885 (geraadpleegd

op 2 augustus 2020).

C. van Emstede, ‘Towards Values-Centred Urban Preservation. Learning from the Reconstruction of the Kiefhoek’, in: S.M. Blas, M. García Sanchis en L. Urda Peña (red.), Holanda en Madrid. Social Housing & Urban Regeneration, Madrid 2014, 164-179.

Gepubliceerd

2020-12-11

Citeerhulp

Mens, N. (2020). Vorm en context: Over de rol van authenticiteit bij het waarderen van modern erfgoed. Bulletin KNOB, 119(4), 44–50. https://doi.org/10.48003/knob.119.2020.4.704

Nummer

Sectie

Artikelen

##plugins.generic.plaudit.displayName##