Participatief waarderen

Het voorbeeld van Nieuwegein

Auteurs

  • Evelien van Es
  • Sarah Gresnigt
  • Lara Voerman

DOI:

https://doi.org/10.48003/knob.122.2023.4.812

Samenvatting

De standaard van waarderingscriteria voor gebouwd erfgoed is in de afgelopen 120 jaar dermate doorontwikkeld dat het in principe van toepassing is op alle perioden. Uit de Verkenning Post 65 van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) komt echter naar voren dat de aard van het erfgoed uit de jaren 1965-1990 zich onderscheidt van de voorgaande perioden en mogelijk vraagt om een andere benadering van deze waarderingscriteria. Zo bieden de geringe ouderdom en de maatschappelijke context van dit erfgoed kansen om belevingsgeschiedenissen uit eerste hand op te tekenen en naast experts ook burgers te betrekken in het selectie- en waarderingsproces.
Nu de fase van bescherming en instandhouding van het Post 65-erfgoed zich aandient, is het waarderingskader opnieuw tegen het licht gehouden. Met de ratificatie van het Verdrag van Faro in zicht - het Europese verdrag dat mens en samenleving en hún relatie met erfgoed centraal stelt - is in dit onderzoek de rol van de burger nadrukkelijk meegenomen. Daarbij dient de groeikern Nieuwegein als voorbeeld. Tijdens het Jonge Monumentenproject van deze gemeente droegen inwoners suggesties aan voor te beschermen erfgoed en duidden zij de waarden die zij eraan hechten. Het perspectief van inwoners en erfgoeddeskundigen verschilde wezenlijk, wat uiteindelijk leidde tot een grotere rijkdom en diversiteit van het jonge erfgoed.

Biografieën auteurs

Evelien van Es

Drs. E. van Es studeerde architectuurgeschiedenis aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zij was conservator bij het Nederlands Architectuurinstituut in Rotterdam en gastdocent bij de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Zij werkt als adviseur bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en doet met haar in 2003 opgerichte bureau onderzoek naar erfgoed met het accent op het Post 65-erfgoed.

Sarah Gresnigt

S. Gresnigt MA behaalde in 2014 haar bachelordiploma Archeologie aan de University of York in Engeland. Na enkele jaren in het werkveld startte zij in 2018 met de masteropleiding Erfgoedstudies aan de Vrije Universiteit Amsterdam, die zij twee jaar later afrondde. In haar masterthesis kwamen de onderwerpen Post 65-erfgoed, Omgevingswet en gemeentelijk beleid samen. 

Lara Voerman

Drs. L. Voerman is architectuurhistoricus. Met de geschiedenis als vertrekpunt adviseert zij overheden, ontwikkelaars en ontwerpbureaus over de toekomst van een landschap, een wijk of een gebouw. Objecten uit de periode Post 65 die Voerman recent onderzocht, zijn de Rotterdamse PI De Schie, het Amsterdamse Amstelpark en de UT-campus in Enschede.

Evelien van Es en Lara Voerman bewerkten het onderzoeksverslag dat zij in 2020 opstelden. Sarah Gresnigt leverde de bijdrage over Nieuwegein.

 

Gepubliceerd

2023-12-09

Citeerhulp

van Es, E., Gresnigt, S., & Voerman, L. (2023). Participatief waarderen: Het voorbeeld van Nieuwegein. Bulletin KNOB, 122(4), 98–103. https://doi.org/10.48003/knob.122.2023.4.812

Nummer

Sectie

Artikelen

##plugins.generic.plaudit.displayName##