Afstudeerwerk

Auteurs

 • Cathelijne van Andel
 • Max Corbeek
 • Melanie Duijn
 • Sara Duisters
 • Willemijn ter Hart-Koopal
 • Doris Hattink
 • Marijke Houvenaghel
 • Joëll ten Hove
 • Agnes Kooijman
 • Esther Kreikamp
 • Laura Lubbers
 • Anna Peschier
 • Lara Reyniers
 • Romy Schuit
 • Frebus van Slochteren
 • Margreet Wieske

DOI:

https://doi.org/10.48003/knob.123.2024.1.816

##submission.downloads##

Samenvatting

Voorwoord

In nummer 2 van 2022 introduceerde het Bulletin KNOB een tweejaarlijkse rubriek ‘afstudeerwerk’, waarin de studenten die hadden meegedongen naar de KNOB Stimuleringsprijs 2021 hun onderzoek presenteerden. In dit nummer vindt u de tweede editie van die rubriek. Het bevat samenvattingen van scripties ingezonden voor de KNOB Stimuleringsprijs 2023. De zestien scripties zijn geschreven aan twee Belgische universiteiten (Katholieke Universiteit Leuven en Vrije Universiteit Brussel), vier Nederlandse (Rijksuniversiteit Groningen, Technische Universiteit Delft, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam) en een hogeschool (Inholland Delft). Ze behandelen herkenbare architectuurhistorische thema’s als de negentiendeeeuwse arbeiderswoning, plafondontwerpen van Daniel Marot en historisch glas-in-lood, maar ook aanverwante onderwerpen als de ‘soundscape’ van de kerken van Christopher Wren, archeologisch erfgoed als herinneringsplaats, en – op het snijvlak van de architectuurhistorie en de sociale geschiedenis – de speeltuin tussen 1878 en 1978. De KNOB Stimuleringsprijs leidt tot meer. Het afstudeeronderzoek van Sara Duisters over kunststof gevels resulteerde al in een publicatie in het recente themanummer Post 65. Winnaar van de Stimuleringsprijs 2023 Lara Reyniers schreef voortbouwend op haar afstudeeronderzoek voor het huidige nummer samen met Stephanie Van de Voorde en Ine Wouters een artikel over de omgang met afbraakmaterialen in Brussel in de periode 1860-1940. Daarmee is dit nummer bijna volledig gevuld met het werk van jonge vakgenoten. In de bijdrage van Reyniers et al staan nu eens niet de creatie en bouw van architectuur centraal, maar de afbraak ervan, en dan met name het beleid ten aanzien van het sloopafval. De behandelde periode was er een van grootschalige stedelijke vernieuwing die veel afval opleverde, waaronder puin, bijzondere bouwfragmenten en van alles daar tussenin. Hoe de Brusselse overheid hiermee omging is interessant, zeker ook in het huidige tijdsgewricht, waarin sloop en sloopafval – nu vanuit een duurzaamheidsoogpunt – opnieuw in de aandacht staan. De redactie

Biografieën auteurs

Cathelijne van Andel

CATHELIJNE VAN ANDEL MA rondde na de master aan de Universiteit van Amsterdam ook de Master Heritage Studies aan de Vrije Universiteit Amsterdam af. Ze werkt als zelfstandig architectuurhistoricus en erfgoedadviseur. Deze scriptie werd door het Nationaal Renovatie Platform genomineerd voor de NRP Scriptieprijs 2022. (cathelijnevanandel@hotmail.com)

scripties.uba.uva.nl/search?id=c6517038

Max Corbeek

IR. MAX CORBEEK is onlangs begonnen bij OMGEVING in Antwerpen. Hij ontwerpt hier aan de verduurzaming van de openbare ruimte, geïnspireerd op de geschiedenis van de plek, en werkt daarmee op het snijvlak van stedenbouwkunde en landschapsarchitectuur.

https://repository.tudelft.nl/ islandora/object/ uuid:b76ce2dc-f034-49e8- 8f64-7272a19ab66e

Melanie Duijn

ING. MELANIE DUIJN werkt sinds haar afstuderen bij de opleiding Landscape en Environment Management aan de Hogeschool Inholland in Delft. Zij doet onderzoek naar stadsnatuur en geeft les in onder meer soortenkennis, cultuurhistorie en monitoring. (melanie.duijn1995@gmail.com)

Sara Duisters

SARA DUISTERS MA volgde aan de Universiteit van Amsterdam de master Redacteur/editor en houdt zich bezig met de mogelijkheden die taal biedt om de architectuur- en kunstgeschiedenis voor een groter publiek toegankelijk te maken. (saraduisters98@hotmail.com)

SARA DUISTERS bewerkte haar bachelorscriptie eerder tot het artikel ‘Kunststof dromen. Gevels van glasvezelversterkt polyester in Nederland’, Bulletin KNOB 122 (2023) 4, 60-71.

Willemijn ter Hart-Koopal

WILLEMIJN TER HART MA werkt als hoofd bureau bij de Koninklijke Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL) in Amsterdam. Daarnaast is ze initiatiefnemer van platform Slow Flowers Nederland. Zij won in 2023 de eerste NTs-scriptieprijs van de Nederlandse Tuinenstichting en bewerkte haar scriptie tot het artikel ‘Het landgoed als sitopia’ voor stichting Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL) (www.skbl.nl/het-landgoed-als-sitopia/). (willemijn@flowerstories.nl)

https://www.rug.nl/research/kenniscentrum-landschap/ voor-studenten/masterscripties/2022-mascr-grootstallandgoed- sitopia-w-hart-koopal.pdf

Doris Hattink

DORIS HATTINK MA is zelfstandig onderzoeker. Momenteel werkt zij als hoofdauteur aan een publicatie over Daniel Marot waarin een overzicht wordt gegeven van zijn ontwerpen voor kastelen en buitenplaatsen. (doris.hattink@live.nl)

Marijke Houvenaghel

IR. ARCH. MARIJKE HOUVENAGHEL volgt de Advanced Master genaamd Master of Conservation of Monuments and Sites aan het RLICC van de KU Leuven en werkt aan een publicatie over de besproken thesis. (marijke23.houvenaghel@gmail.com)

Joëll ten Hove

JOËLL TEN HOVE werkt als stedenbouwkundige bij de gemeente Den Haag. Hiernaast is hij betrokken bij meerdere herontwikkelingen van kerkgebouwen en denkt hij graag mee over nieuwe ideeën (joell.tenhove@gmail.com)

https://repository.tudelft.nl/islandora/object/ uuid%3Aaa8451b4-3bc3-44c1-b671-d3f45cfa7e25

Agnes Kooijman

AGNES KOOIJMAN MA doet onderzoek naar de verspreiding van architectuurkennis via het gedrukte medium, werkt als freelance architectuurhistoricus, geeft lezingen en is lid van het bestuur van de KNOB. (agneskooijman@gmail.com)

Esther Kreikamp

ESTHER KREIKAMP werkt bij Museum Het Schip in Amsterdam en is daarnaast zelfstandig architectuurhistoricus. (ej.kreikamp@outlook.com)

Laura Lubbers

LAURA LUBBERS MA is freelance (architectuur)historisch onderzoeker, schrijver en audiomaker. Recent verscheen haar vierdelige podcastserie voor de VPRO over de Nederlandse Spanjestrijders. Momenteel leidt zij het onderzoeksproject ‘Een kamer voor jezelf’, over wooncomplexen voor alleenwonende vrouwen in Amsterdam. Meer informatie: www.eenkamervoorjezelf.nl. (laura.w.lubbers@gmail.com)

https://scripties.uba.uva.nl/search?id=c6446480

Anna Peschier

ANNA PESCHIER MA werkt als gebiedsadviseur bij de afdeling Monumenten & Archeologie van de gemeente Amsterdam. Ze bewerkte haar masterscriptie eerder tot het artikel ‘De Amsterdamse wallenkwestie 1850-1854’, Amstelodamum (2023) 2, 90-102.

https://scripties.uba.uva.nl/search?id=c7149252

Lara Reyniers

LARA REYNIERS MA werkt aan een doctoraat binnen het departement Ingenieurswetenschappen: Architectuur aan de Vrije Universiteit Brussel. Zij onderzoekt het belang van gerecupereerde bouwmaterialen voor de bouwsector vanaf de negentiende eeuw tot vandaag. (lara.reyniers@vub.be)

https://researchportal.vub.be/en/studentTheses/salvageand- reuse-of-construction-materials-in-brusselsfrom- 1900

Romy Schuit

ROMY SCHUIT MA is architectuurhistoricus en werkzaam bij MOOI Noord-Holland. Zij is als secretaris en adviseur betrokken bij gemeentelijke adviescommissies en werkt aan uiteenlopende erfgoedprojecten die raakvlakken hebben met (architectuur)historie en omgevingskwaliteit. (romy.schuit@live.nl)

Frebus van Slochteren

FREBUS VAN SLOCHTEREN MA werkt als Adviseur Landschap en Ruimtelijke Kwaliteit bij het Gelders Genootschap. (f.van.slochteren@geldersgenootschap.nl)

www.rug.nl/research/kenniscentrum-landschap/voor-studenten/ masterscripties/2021-mascr-f-van-slochterengreppel- drainagebuis.pdf

Margreet Wieske

MARGEET WIESKE MA deed na haar afstuderen in opdracht van de Stichting Groninger Kerken vervolgonderzoek naar de beglazingsgeschiedenis van de kloosters en kerken in de provincie Groningen tussen 1100 en 1600. Thans werkt zij als junior archeoloog bij archeologisch onderzoeks- en adviesbureau De Steekproef. (wieske.m@protonmail.com)

Gepubliceerd

2024-03-22

Citeerhulp

van Andel, C., Corbeek, M., Duijn, M., Duisters, S., ter Hart-Koopal, W., Hattink, D., Houvenaghel, M., ten Hove, J., Kooijman, A., Kreikamp, E., Lubbers, L., Peschier, A., Reyniers, L., Schuit, R., van Slochteren, F., & Wieske, M. (2024). Afstudeerwerk. Bulletin KNOB, 123(1), 2–17. https://doi.org/10.48003/knob.123.2024.1.816

Nummer

Sectie

Artikelen

##plugins.generic.plaudit.displayName##