Nieuwe redactieleden Rika Devos en Frederik Vandyck

2023-09-22

Rika Devos
Het Bulletin KNOB geldt binnen onze onderzoeksgroep als belangrijke referentie voor architectuur- en constructiegeschiedenis in Nederland en België. Ik was dan ook blij verrast toen ik werd uitgenodigd voor de redactie van het tijdschrift, al was dat met de disclaimer dat ik meer interesse dan kennis heb van de specifieke Nederlandse context. Ik ben als hoofddocent constructie- en architectuurgeschiedenis verbonden aan de Ecole Polytechnique van de Université Libre de Bruxelles (ULB) en werk daardoor zowel in de Vlaamse als Waalse academische context. Ik hoop hiermee een bredere geografische blik te kunnen ontwikkelen, ook binnen Bulletin KNOB.
Ik ben burgerlijk ingenieur architect (UGent) en schreef mijn doctoraatsscriptie over de Moderne architectuur van Expo 58 (UGent). Sindsdien ontwikkelde mijn onderzoek zich op twee sporen: wereldtentoonstellingen enerzijds en de Belgische constructiegeschiedenis in de twintigste eeuw anderzijds. Beide interesses vertrekken vanuit architectuur en bouwen. Ik onderzoek vooral thema’s die architectuur- en constructiegeschiedenis samenbrengen: historische samenwerking; bureaucratie en administratie van het bouwen; tools en materialen; opleiding en kennisoverdracht en de uitdagingen van het archief.

Frederik Vandyck
Als jonge onderzoeker en vervangend docent in architectuurgeschiedenis waardeer ik ten zeerste de uitnodiging om deel uit te maken van de redactieraad van het Bulletin KNOB en zo bij te dragen aan de verspreiding van kennis over ruimtelijk erfgoed. Mijn bijzondere interesse ligt bij de actoren en acties die het proces van ruimtelijke totstandkomingsprocessen sturen. In mijn doctoraal proefschrift heb ik de historische relatie onderzocht tussen economische ontwikkeling en stedelijke structuur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met een focus op bouwbedrijven in de negentiende en twintigste eeuw. Vanuit die ervaring, en samen met enkele nieuwe collega’s in de redactieraad, is het mijn ambitie om het Bulletin nog steviger te verankeren in het Vlaams-Brusselse landschap.