Ten geleide: Twee eeuwen koninklijke paleizen

Auteurs

  • Rob van der Laarse University of Amsterdam, Humanities

DOI:

https://doi.org/10.7480/knob.109.2010.5.73

##submission.downloads##

Samenvatting

[No abstract available]

Biografie auteur

Rob van der Laarse, University of Amsterdam, Humanities

Prof. dr. Rob van der Laarse studeerde geschiedenis en antropologie aan de UvA, waar hij in 1989 cum laude promoveerde met het proefschrift Bevoogding en Bevinding, een historisch-antropologische studie naar de lokale constructie van verschillen in de lange 19de eeuw. Hij is als hoofddocent erfgoedstudies verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en sinds 2010 eveneens werkzaam als bijzonder hoogleraar Erfgoed van de Oorlog aan de Vrije Universiteit. Zijn expertise richt zich op cultureel erfgoed, in het bijzonder van landschappen monumenten, kastelen en buitenplaatsen vanaf 1500, de intellectuele wortels van de Holocaust en de herinnering van de Tweede Wereldoorlog.

Referenties

Riemer Knoop, Terug naar Soestdijk. Op zoek naar betekenissen van een leeg paleis. Intern rapport in opdracht van VROM-RGD ’s-Gravenhage, Amsterdam 2007, 22-3.

Zie als aanzet hiertoe Willem Bergé, ‘Monumenten in België met betrekking tot Koning Willem I’, Jaarboek Monumentenzorg 1993, Zwolle 1994, 95-122, en voor de Nederlandse situatie onder Lodewijk Napoleon en Willem I, Thomas von der Dunk, Een Hollands heiligdom. De moeizame architectonische eenwording van Nederland (Amsterdam 2007), en zie voor de hiermee verbonden 19e eeuwse buitenplaatscultuur Rob van der Laarse en Yme Kuiper (red.) Beelden van de buitenplaats. Elitevorming en notabelencultuur in Nederland in de negentiende eeuw (Hilversum 2005).

In dit themanummer zijn alleen de bijdragen over het gebouwde paleizenerfgoed opgenomen, andere bijdragen over 19de-eeuwse paleisinterieurs en koninklijke tuinkunst zullen afzonderlijk verschijnen in Bulletin KNOB.

Voor de 19de eeuw is deze invalshoek veel minder gebruikelijk dan voor de vroegmoderne tijd en het ancien régime. Vergelijk bijv. Jonathan Brown & John Elliott, A Palace for a King. The Buen Retiro and the Court of Philip IV, New Haven 2003.

Op het KNOB congres van 2007 werd dit thema belicht door Anne van Grevestein vanuit haar betrokkenheid bij de recente interieurrestauraties van de Oranjezaal en Paleis op de Dam. Zie ook Bram Kempers, ‘Doop Paleis op de Dam om in burgerpaleis’, NRC-Handelsblad 6-8-2005.

Marcel Broersma en Joop W. Koopmans (red.) Identiteitspolitiek. Media en de constructie van gemeenschapsgevoel (Hilversum 2010). Overigens ontbreekt hierin een bijdrage over koningshuizen.

Vergelijk met een variatie op H. Hübsch’ In welchem Style sollen wir bauen? (1828), J. Haspel, ‘Im welchen Style sollen wir konservieren?, in Denkmalpflege nach dem Mauerfall. Eine Zwisschenbilanz, Berlin 1997, 82-8.

John Harris, Moving Rooms. The Trade in Architectural Salvages (New Haven-London 2007)

Zie voor een vergelijkbare discussie Rob van der Laarse, ‘Panorama’s op vroeger. De culturele dynamiek van het landschap’, Levend Erfgoed, 5(2008) 2, 10-20; Jan Kolen, De biografie van het landschap. Drie essays over landschap, geschiedenis en erfgoed, dissertatie VU, Amsterdam 2005.

Gepubliceerd

2010-10-01

Citeerhulp

van der Laarse, R. (2010). Ten geleide: Twee eeuwen koninklijke paleizen. Bulletin KNOB, 109(5), 157–158. https://doi.org/10.7480/knob.109.2010.5.73

Nummer

Sectie

Redactioneel

##plugins.generic.plaudit.displayName##