Toon Bulletin KNOB 97 (1998) 5

G.W. van Herwaarden: 100 jaar Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond; een beknopte beschrijving. Feyoena Grovestins: Cultureel erfgoed in beeld, 100 jaar KNOB. Een toelichting op de jubileumtentoonstelling.

Gepubliceerd: 1998-10-01