Toon Bulletin KNOB 98 (1999) 1

F. van der Ploeg: Toespraak van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond op 15 oktober 1998 te Leiden. A.J.J. Mekking: Capita selecta uit een cultuurgeschiedenis van de monumentenzorg. De geschiedenis van de appreciatie van het architectonische of stedebouwkundige 'Monument' en de maatschappelijke consequenties daarvan. R.J. Hoekstra: Cultuur en legitimatie van het overheidsbeleid. C.W. Fock: De rol van wetenschap en onderwijs. Historische interieurs in Nederland. B. Needham: Een volk dat leeft bouwt voort op zijn verleden. Ruimtelijke ordening met historisch besef. W.A. van Es: Archeologie alstublieft. C.L. Temminck Groll: De eerste maand van de nieuwe eeuw. Feestrede in de Aula van de Universiteit van Amsterdam op 28 januari 1999.

Gepubliceerd: 1999-02-01