Toon Bulletin KNOB 93 (1994) 1

Charles van den Heuvel: Stevins 'Huysbou' en het onvoltooide Nederlandse architectuurtractaat. De praktijk van het bouwen als wetenschap. Petra J.E.M. van Dam: Geschiedenis, archeologie en waterbouwkunde: theoretische samenwerkingsmodellen voor interdisciplinair onderzoek met als vertrekpunt de laatmiddeleeuwse uitwateringssluizen van Spaarndam.

Gepubliceerd: 1994-02-01

Artikelen