Toon Bulletin KNOB 114 (2015) 4

Cor Wagenaar: In memoriam Koos Bosma (1952-2015) Everhard Korthals Altes: De Nederlandse Republiek in beeld. Illustraties in de Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden, Het verheerlykt Nederland en vergelijkbare publicaties Jaap Evert Abrahamse, Heidi Deneweth, Menne Kosian en Erik Schmitz: Gouden kansen? Vastgoedstrategieën van bouwondernemers in de stadsuitleg van Amsterdam in de Gouden Eeuw Publicaties: Koos Bosma, Shelter City, Protecting Citizens Against Air Raids (recensie Lex Bosman). K. Emmens, met bijdragen van E. den Hartog en C. de Boer-van Hoogevest, De St.-Joriskerk in Amersfoort. Een middeleeuwse kerk voor stad en kapittel (recensie Merlijn Hurx). Karel A. Bakker, Nicholas J. Clarke, Roger C. Fisher (red.), Eclectic ZA Wilhelmiens, A shared Dutch built heritage in South Africa (recensie Daan Lavies).

Gepubliceerd: 2015-12-01

Redactioneel

  • Op 10 september overleed Koos Bosma. Met Bosma’s overlijden kwam een eind aan een veelbewogen leven. Misschien hebben we met hem ook een heel bijzondere en uitermate vruchtbare manier om het vak van architectuur- en stedenbouw te bedrijven ten grave gedragen. De kern daarvan is het best samen te vatten als de constatering dat het duiden van architectuur en stedenbouw meer en andere instrumenten vereist dan de kunstgeschiedenis, de bakermat van de discipline, kan bieden.

Artikelen

  • During the eighteenth century there appeared a very substantial illustrated historical-topographical description of the Republic, De Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden (The Current State of the United Netherlands, 23 vol., 1738-1803). Augmenting this was a richly illustrated serial publication, Het Verheerlykt Nederland (The Netherlands Exalted, 9 vol., 1745–1774). This article presents quantitative research into a number of basic but crucial questions regarding these publications. Which provinces featured most frequently? Were the cities the main focus of the illustrations,...

  • During the Dutch Golden Age, Amsterdam grew from a modest little town on the river Amstel into a powerful trading metropolis. Thanks to several very large-scale expansion schemes (in particular the third and fourth expansions), it became one of the biggest cities in Europe. This article does not focus on the design or implementation of the urban expansions. Instead, it concentrates on a subsequent phase in the development: the moment when the large public project broke up into thousands of private projects, which occurred when the government sold off building plots. The key questions...

Boekbesprekingen