Toon Bulletin KNOB 115 (2016) 2

Dirk J. de Vries Uit de schaduw van Hendrick de Keyser. Gerrit Lambertsen van Cuilenborch (1597-1657), beeldhouwer en bouwmeester Alexander Dencher: ‘Les meilleures architectes du roi’. Een onbekende brief uit 1628 over de vroege bouwperiode van het Huis Honselaarsdijk Publicaties Gabri van Tussenbroek: ‘Also zult gijlieden datmaken’. Gebruik en ontwikkeling van bouwcontractenen bestekken in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden tot 1650 (recensie Anna-Victoria Bognár) Jan Kolen, Hans Renes And Rita Hermans (eds): Landscape Biographies. Geographical, Historicaland Archaeological Perspectives on the Productionand Transmission of Landscapes (recensie Graham Fairclough) Clé Lesger: Het winkellandschap van Amsterdam. Stedelijk structuur en winkelbedrijf in de vroegmoderne en moderne tijd, 1550-2000 (recensie Freek Schmidt) Dolf Broekhuizen, Ellen Smit en Ankie van Tatenhove (samenst.): Stadhuis Rotterdam. Honderd jaar een baken in de stad (recensie Mascha van Damme)

Gepubliceerd: 2016-06-01

Artikelen

  • Gerrit Lambertsen van Cuilenborch began his career in the studio of Hendrick de Keyser. Later he worked for the Danish king and as sculptor in Kampen and municipal building supervisor in Zwolle. The early classicism of Van Cuilenborch’s buildings in those two towns was quite obviously influenced by his teacher, Hendrick de Keyser. As with other architects, during the course of his career the superimposed rows of pilasters evolved into a colossal order of pilasters. The ionic capital of no. 14 Melkmarkt in Zwolle is planar, as was usual with Serlio and Hendrick de Keyser,...

  • This article examines a recently discovered letter written to Stadtholder Frederik Hendrik of Orange by his French agent Nicolas Tassin in 1628 concerning the improvement of the palace and gardens of Honselaarsdijk in the Netherlands. Although Frederik Hendrik had already started renovating his estate in 1621 there is very little information about the period between 1621 and 1633. The 1628 letter is therefore a rare and valuable source for the early phase of Honselaarsdijk’s history.

     With his letter, Tassin enclosed a ground plan for a redesign of...

Boekbesprekingen