Toon Bulletin KNOB 120 (2021) 2

Artikelen

Aimée Albers Ontwerpen met ‘direkte demokratie’. Buurtbewoners, architecten en de vormgeving van de stadsvernieuwing in Amsterdam, 1970-1990 Thomas H. von der Dunk Herstel van torens in de twintigste eeuw Hanneke Ronnes, Wouter van Elburg en Merel Haverman De architectuur en beleving van de hermitage (1770-1860). De hut, de heremiet(pop) en de hang naar eenzaamheid in de Nederlandse landschapstuin

 

Boekbesprekingen

Marieke Kuipers (red.), Interieurs van herrijzend Nederland. Binnenruimten van een opkomende welvaartsstaat, 1940-1965 (bespreking Barbara Laan)

Ab Flipse en Abel Streefland (red.), De universitaire campus. Ruimtelijke transformaties van de Nederlandse Universiteiten sedert 1945 (bespreking Bernard Colenbrander)

Het nummer is ook als gedrukte uitgave online te bestellen.

Gepubliceerd: 2021-07-15

Artikelen

  • In de jaren zeventig en tachtig gaven in Amsterdam bewoners en architecten samen vorm aan de vernieuwing van hun buurt. Buiten de reguliere kaders om initieerden zij een proces voor het ontwerpen van zogenaamde ‘buurtplannen’, waarin prioriteit werd gegeven aan betaalbaar wonen en zo min mogelijk verstoring van de bestaande sociale en stedenbouwkundige structuur. Hoewel deze buurtplannen in schril contrast stonden met de heersende politieke en stedenbouwkundige opvattingen, vormden ze de basis waarop de stadsvernieuwing vanaf midden jaren zeventig werd gerealiseerd. In de historiografie...

  • In de twintigste eeuw werd een groot aantal monumentale torens en torenbekroningen door brand, storm of oorlogsgeweld zo zwaar gehavend dat zich de vraag voordeed of, en zo ja hoe, die herbouwd dienden te worden. Moest dat in de exacte vorm van vóór de verwoesting, of moest naar een andere oplossing gezocht worden? Verdiende in het laatste geval de terugkeer naar een (vermeende) eerdere oerversie de voorkeur boven iets nieuws? En moest in het laatste geval voor eigentijdse architectuur gekozen worden, of was een meer historiserende vormentaal gewenst?

    In hoeverre werd de...

  • De hermitage is een weinig onderzocht en begrepen tuinsieraad. De hermitage als plek om je in terug te trekken kwam voor van de oudheid tot diep in de negentiende eeuw, omdat deze mensen in verschillende perioden aansprak en eenvoudig kon worden aangepast aan de specifieke wensen van de adellijke, religieuze of intellectuele eigenaar en de smaak van de tijd. Dit artikel presenteert nieuw onderzoek naar de hermitage op de Nederlandse buitenplaats, op basis van een analyse van verkoopadvertenties, primair bronnenonderzoek (voornamelijk reisbeschrijvingen) en literatuuronderzoek. De...

Boekbesprekingen