Toon Bulletin KNOB 121 (2022) 1

Artikelen

Anne Schram en Kees Doevendans Eigentijds maar niet modern. De architectuur van Arnold Ingwersen Jojanneke Clarijs De kamer van een koopvrouw. Achttiende-eeuwse interieurschilderingen in een Rotterdams huis

 

Boekbesprekingen

Paul P.J. Overvoorde, “Als het maar tot iets leidt…”. Mr. Dr. J.C. Overvoorde (1865-1930): Strijder voor erfgoed en feminisme (bespreking Wim Denslagen)

Heidi Deneweth, Goede muren maken goede buren. Verbouwingen en buurtleven in Brugge 1500-1800 (bespreking Minke Walda)

Hein van der Bruggen, Erik Caris en Luc Wolters (red.), De Munsterabdij van Roermond (bespreking Bart Zwegers)

Herman van Bergeijk, Het architectonisch werk van A.J. Kropholler (1881-1973). De zwaarte van de materie (bespreking Yvonne van Mil)

Willem van der Ham, Johan van Veen, meester van de zee. Grondlegger van het Deltaplan (bespreking Han Meyer)

Sjettie Bruins, M.J. Granpré Moliêre. Architectuur en stedenbouw als beroep en als culturele opdracht in de 20ste eeuw (bespreking Herman van Bergeijk)

Gepubliceerd: 2022-03-19

Artikelen

  • De Amsterdamse architect Arnold Ingwersen (1882-1959) heeft een aanzienlijk oeuvre nagelaten, dat nog weinig is gedocumenteerd en in de Nederlandse architectuurgeschiedenis nauwelijks sporen heeft nagelaten. Een van de redenen daarvoor is een gebrekkige aansluiting bij de vakgemeenschap van zijn tijd; in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw behoorde hij niet tot een stroming die nu van architectuurhistorisch belang wordt geacht. Zijn orthodox protestantse opvattingen waren niet verenigbaar met die van zijn modernistische tijdgenoten.

    Als inleiding tot het werk van Arnold...

  • Het zogenoemde Koopmanshuis aan de Rechter Rottekade 405-407 in Rotterdam onderging in het midden van de achttiende eeuw een verbouwing, waarbij de huidige gevel, trap en ontvangstkamer met interieurschilderingen op de verdieping tot stand kwamen. De iconografie van de schilderingen roept vragen op over betekenis, maker en opdrachtgever. In dit artikel worden het huis, de schilder, de opdrachtgever en de politiek-economische context onderzocht om tot een duiding van het schilderkunstige programma te komen. Het onderzoek geeft inzicht in de diepere betekenis van de schilderstukken en...

Boekbesprekingen