Toon Bulletin KNOB 112 (2013) 2

Marie-Thérèse van Thoor: De restauratie van het Koninklijk Paleis Amsterdam. Pieter Vlaardingerbroek: Bouw- en restauratiegeschiedenis van het Amsterdamse stadhuis en paleis in vogelvlucht (1648-1968). Bert van Bommel: Terugblik op een geslaagd project. De restauratie van het Koninklijk Paleis Amsterdam. Hein Hundertmark: Zandsteen als architectonische expressie. Bouwhistorisch onderzoek in het Koninklijk Paleis Amsterdam. Anne van Grevenstein en Emilie Froment: Wegvliegen in het oneindige. De plafondschilderingen in het Koninklijk Paleis Amsterdam. Paul van Duin en Aagje Gosliga: Carel Breytspraak sr., hofleverancier van Lodewijk Napoleon. De Breytspraak-meubelen uit de collectie van het Koninklijk Paleis Amsterdam. Timo G. Nijland: Reinigen en retoucheren. De restauratie van de zandsteengevels van het Koninklijk Paleis Amsterdam. Pieter Vlaardingerbroek: Tussen concept en geschiedenis. Een analyse van de restauratie van het Koninklijk Paleis Amsterdam (2005-2011).

Gepubliceerd: 2013-06-01

Artikelen

 • Het stadhuis/paleis heeft in de periode 1648-1968 drie grote bouwfasen gekend. Het is in 1648-1667 gebouwd als stadhuis van Amsterdam. Het stadhuis fungeerde als paleis van de Republiek: het was een visuele demonstratie van de macht die elders in de Dutch Republic niet geëvenaard werd. De Bijbelse architectuur en met name het Paleis en de Tempel van Salomo dienden als voorbeeld voor de architect Jacob van Campen (1596-1657). Van Campen baseerde zich voornamelijk op het boekwerk In Ezechielem explanationes et apparatus urbis ac Templi (Rome 1596-1604) van Juan Bautista...

 • Na 1968 bleven ingrepen in het Koninklijk Paleis Amsterdam beperkt, waardoor het paleis uiteindelijk niet meer aan de functionele en technische vereisten voldeed. Oogmerk van de jongste restauratie was aanvankelijk slechts om daarin verbetering aan te brengen. Ook werd het project gesplitst en werd eerst de aanpak van het interieur uitgewerkt en uitgevoerd. Daarbij kreeg gaandeweg ook het restaureren meer nadruk. In 2007 besloot men ook de meubelen uit 1808 te restaureren. De Rijksbouwmeester was tot 2006 nauwelijks bij de restauratie van het interieur betrokken. De architect, Krijn van...

 • In de afgelopen jaren (2006-2011) werd het voormalige stadhuis van Amsterdam, dat sinds 1808 in gebruik is als Koninklijk Paleis, gerestaureerd. Tijdens deze restauratiewerkzaamheden is zowel een bouwhistorisch als een kleurhistorisch onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek heeft belangrijke informatie over de oorspronkelijke kleurstelling van het interieur opgeleverd, waarbij is komen vast te staan dat zandsteen(kleur) een belangrijke component van de architectonische expressie vormde.

  De uitstraling van het huidige interieur van het Koninklijk Paleis wordt thans bepaald door een...

 • In 1655-1656 werden plafondschilderingen voor de Weeskamer en de Thesaurie Ordinaris van het Amsterdamse stadhuis gemaakt door Cornelis Holsteijn, voor de Justitiekamer door Nicolaes van Helt Stockade en voor de Burgemeesterskamer door Jan van Bronkhorst. De allegorische voorstellingen op de rechtspraak, tegen de achtergrond van een blauwe hemel, zijn gevat in de architectonische structuur van de zalen op de bel-étage. In 2006 kreeg de Stichting Restauratie Atelier Limburg de opdracht om de effecten van natuurlijke veroudering en ingrepen uit het verleden op de linnen drager en de...

 • In 1808 liet koning Lodewijk Napoleon het stadhuis van Amsterdam veranderen in een koninklijk paleis. Naast de benodigde architecturale wijzigingen werden daartoe bij lokale meubelmakers, stoffeerders en andere leveranciers honderden meubelen en andere objecten gekocht. Nog altijd bewaard in het paleis vormt de collectie empire meubelen vandaag de grootste buiten Frankrijk. Tussen 2005-2009 zijn de meubelen gerestaureerd, als onderdeel van de grotere restauratie van het gehele paleis. Dit was een enorme operatie, waaraan honderden restauratoren meewerkten. Een meubelcommissie zag erop...

 • The Royal Palace in Amsterdam has the largest sandstone-cladded façade of the Netherlands, made of Obernkirchen and Bentheim sandstone. The façades already showed black weathering three quarters of a century after their construction. The formation of thin black weathering layers occurs in many types of sandstone. The layers are made up by various components, including airborne particles and bio colonization. The current paper relates the results of a decade of scientific research into the possibilities of cleaning black-weathered Obernkirchen and Bentheim sandstone without causing any...

 • Het Koninklijk Paleis Amsterdam (oorspronkelijk stadhuis) is in 2005-2011 gerestaureerd. De restauratiewerken waren gekwalificeerd als staatsgeheim. Hierdoor zijn vele bouwhistorische gegevens tot op de dag van vandaag niet openbaar en niet toegankelijk voor de plaatselijke monumentendienst van Amsterdam.

  De restauratie bestond uit een aantal onderdelen.

  1. het renoveren van het paleis en zijn installaties. Hierbij is in 2006 een derde deel van een keizerlijke trap gesloopt ten behoeve van een lift. De monumentale waarde van de trap werd sterk aangetast. De sloop van de...