Toon Bulletin KNOB 120 (2021) 4

Artikelen

Steffen Nijhuis, Christian Bertram en Kees Somer Voorwoord bij het themanummer 'Buitenplaatslandschappen' Hans Renes Buitenplaatsenlandschappen in Nederland. ‘Gansche streken des lands waren bedekt met uitenhuizen’ Hanneke Ronnes Nederlands onderzoek naar de buitenplaats en het landschap. Stand van wetenschap en vooruitblik Elyze Storms-Smeets De sociale geografie van het buitenplaatslandschap Gelders Arcadië Paul Thissen Buitenplaatslandschappen in Gelderland. Interventies van overheden in verleden en heden Steffen Nijhuis Toekomstbestendige buitenplaatslandschappen. Een regionale ontwerpbenadering voor historische buitenverblijven in landschappelijke context

 

Boekbespreking

Rita Radetzky, Tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard (1782-1851) en de landschapsstijl (boekbespreking Christian Bertram)

Het nummer is ook als gedrukte uitgave online te bestellen.

 

Dit themanummer is mede gefinancierd door het dr. Hendrik Mullerfonds en de TU Delft

Gepubliceerd: 2021-12-19

Artikelen

  • Steffen Nijhuis, Christian Bertram, Kees Somer

    bij het themanummer 'Buitenplaatslandschappen'

  • Het onderzoek naar buitenplaatsen heeft zich vooral gericht op individuele huizen en tuinen. Rond de belangrijkste steden zijn echter al in de zeventiende en achttiende eeuw zulke aantallen buitenplaatsen gesticht dat ze het landschap domineerden. Echte buitenplaatsenlandschappen ontstonden langs een aantal rivieren (Amstel, Vecht), aan de binnenduinrand en in een aantal droogmakerijen. De rivieren werden in het midden van de zeventiende eeuw aangevuld met een net van trekvaarten en ook daaraan werden linten van buitenplaatsen gebouwd. De grootste dichtheid aan buitenplaatsen werd...

  • Een van de onmiskenbare trends in het huidige buitenplaatsenonderzoek is de toegenomen aandacht voor de landschappelijke context van buitenplaatsen. De vanzelfsprekende nadruk op het hoofdhuis en de tuin maakt steeds vaker plaats voor een benadering die ook de wijdere omgeving (dorp, natuur, stad, infrastructuur, boerderijen, kerken, andere buitenplaatsen) in het onderzoek betrekt of als onderwerp heeft. Dit artikel schetst de opkomst van deze benadering en biedt een overzicht van de verschillende invalshoeken. Landschappelijke studies onderscheiden onder meer buitenplaatsenregio’s,...

  • For many centuries, the landscape and cultural history of the Netherlands have been influenced by the rural estates of large landowners. Their country houses with gardens, parks and farmland formed an important combination of practical aspects of economic management and aesthetic landscaping. Many castles or country houses were linked to large landholdings of several hundred, sometimes even thousands of hectares, as in the case of the Veluwezoom in the Province of Gelderland. Since the late Middle Ages this area, now known as Gelders Arcadia, has been popular with the landed elite, whose...

  • De provincie Gelderland (NL) is van oudsher een provincie met een groot aantal buitenplaatsen en landgoederen, die zich bij de oude hoofdsteden van de Gelderse kwartieren Nijmegen, Arnhem en Zutphen tot buitenplaatslandschappen aan elkaar regen.

    De verstedelijking die vanaf het eind van de negentiende eeuw sterk toenam, bedreigde de samenhang en toegankelijkheid van deze landschappen. De grootste Gelderse steden Arnhem en Nijmegen constateerden tot hun spijt hoe door opdeling en bebouwing veel buitenplaatsen en landgoederen teloorgingen. Ze verwierven daarom delen van het...

  • Klimaatverandering en verstedelijking hebben grote gevolgen voor het beheer en de bescherming van cultuurhistorische landschappen. Vooral in historische buitenplaatslandschappen – landschappen waarvan het karakter wordt bepaald door verschillende historische kastelen, buitenplaatsen (inclusief hun tuinen en parken) en landgoederen – vormt klimaatadaptatie een belangrijke opgave. Daarbij gaat het om de overvloed en het tekort aan water en de veranderingen in de vegetatie als gevolg van de temperatuurstijging. Tegelijkertijd neemt door de toenemende verstedelijking en de daarmee...

Boekbesprekingen